MENY

Vil du være forskningsassistent i Agderprosjektet?

Er du glad i å jobbe med barn og ønsker erfaring innen barnehageforskning? Nå kan du få bli med oss på kartleggingsarbeidet!

Jente i barnehagen som lager ansiktsgrimaser. Bildet tilhører Agderprosjektet. Agderprosjektet trenger forskningsassistenter som har relevant utdanning/påbegynt utdanning og som kan være med på opplæring i juni og kartleggingsperiode i august.

I august starter første runde med kartlegging i Agderprosjektet. Til dette spennende arbeidet trenger vi flinke forskningsassistenter. Alle som deltar får faglig påfyll, opplæring i kartlegging, sertifisering og attest. Du vil dessuten få god innsikt i og erfaring med datainnsamling i et stort forskningsprosjekt. Arbeidet er selvsagt lønnet, og reise og opphold blir dekket.

Vitenskapsdager og kartlegging med nettbrett

Det blir arrangert Vitenskapsdager på tre sentrale lokasjoner på Agder, hvor barnehagene som er med i prosjektet blir invitert til å komme, og det er her kartleggingen skal foregå. Kartleggingen gjennomføres på nettbrett og tar 30–40 minutter pr. barn. Forskerne i prosjektet har erfaring med at kartlegging med nettbrett er morsomt og spennende for barna.

Datoer for opplæring og kartlegging

Opplæringen skjer i Rogaland. Det vil bli gitt grundig innføring i bruk av nettbrett, tester og i det å skape et barnevennlig miljø i kartleggingssituasjonene. Første samling er på Sola Strandhotell 6. juni (heldagsseminar), og neste samling er på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger 14. juni (etter lunsj).

Selve kartleggingen foregår på Agder i uke 34 og 35 (de to siste ukene av august 2016):

  • Arendal (Vitensenteret og Eureka) hele uke 34
  • Mandal (Buen kulturhus) mandag, tirsdag og onsdag uke 35
  • Kvinesdal (Utsikten) torsdag og fredag uke 35

Vi blir minst 15 personer som skal bo og jobbe sammen disse to ukene, inkludert professorer og stipendiater fra Læringsmiljøsenteret. Vi tilbyr også faglige samlinger på kveldstid.

Er dette aktuelt for deg?

Vi trenger medarbeidere som:

  • Har utdanning eller påbegynt utdanning som barnehagelærer, barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller lignende 
  • Liker å jobbe med barn
  • Har mulighet til å delta på opplæringsdagene og de to ukene kartleggingen foregår
  • Kan tenke seg faglig påfyll, opplæring og sertifisering innen kartlegging i førskolealder
  • Er interessert i å være i et faglig team som jobber med barnehage og barns tidlige utvikling

Merk! Agderprosjektet har nå fått forskningsassistenter.

 

Les også