MENY

Vitenskapsdag og kartlegging i Agderprosjektet

Agderprosjektet gir alle førskolebarna i fokusgruppen og sammenligningsgruppen en gratis vitenskapsdag. Denne dagen legges til begynnelsen av barnehageåret 2016/2017 som en «kick-off»-dag for førskolegruppene – en dag hvor de eldste barna får være med på noe spennende og spesielt.

Bilde fra Vitensenteret Sørlandet, viser gutt som tester magneter. Vitenskapsdagene blir arrangert i uke 34 og 35, på tre ulike steder på Agder.

Vitenskapsdagen kombineres med kartlegging i prosjektet. Barn og voksne vil få fri adgang til denne dagen og Agderprosjektet dekker også reisen.

– Dette høres veldig spennende ut! Det er alltid gøy å få reise på aktivitetsdager med barna og dette tror jeg de vil like, responderer Veronica Tønnesen i Espira Vanse barnehage i Farsund.

Det vil bli arrangert vitenskapsdager på tre sentrale steder på Agder, og hver barnehage får tildelt en dag hvor de kan komme og bli hele dagen med sine femåringer. I Arendal finnes et eget vitensenter, Vitensenteret Sørlandet, mens i Mandal og Kvinesdal får vi besøk av "Viten på hjul" som drives av Vitensenteret Sørlandet.

Vitenskapsdagene i uke 34 og 35

Vitenskapsdagene vil arrangeres i uke 34 og 35 høsten 2016 (de to siste ukene av august)

  • Arendal (Vitensenteret og Eureka) hele uke 34
  • Mandal (Buen kulturhus) mandag, tirsdag og onsdag i uke 35
  • Kvinesdal (Utsikten) torsdag og fredag i uke 35

Det vil på forhånd bli satt opp et tidspunkt for hver barnehage hvor de skal møte på en kartleggingsstasjon. Her deltar barna i rolig aktivitet (for eksempel tegne/bygge lego) sammen med sine barnehagelærere, før de blir fulgt til kartleggingen. Kartleggingen foregår på nettbrett og tar 30–40 minutt. Om lag 10 barn blir kartlagt samtidig, slik at denne delen av Vitenskapsdagen blir begrenset for hver barnehage. Resten av dagen har barnehagene fri adgang til andre aktiviteter.

Forskerne i prosjektet har erfaring med at kartlegging med nettbrett er morsomt og spennende for barna, se video fra tidligere prosjekt.

Alle de voksne som er med på kartleggingen med barna har fått grundig opplæring og sertifisering, og de har erfaring med å jobbe med barn.

Agderprosjektets mål

Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Forskerne i prosjektet presiserer at kartleggingen som gjøres på vitenskapsdagen kun er for å kunne forske på hvordan førskoleopplegget virker på barnas utvikling. Dersom forskningen viser at førskoleopplegget er positivt for barnas utvikling, og andre barnehager ønsker å ta det i bruk, vil kartlegging ikke være en del av førskoleopplegget. 

Bilde av Veronica Tønnesen

Veronica Tønnesen er en av barnehagelærerne i Agderprosjektet.