MENY

Barns språklige og litterære praksiser

Forskergruppa utvikler kunnskap om hvordan de fenomener som kan sies å inngå i kategoriene «språklige» og «litterære», fungerer som deler av mer omfattende språklige og kulturelle praksiser i samfunnet.

Det empiriske fokuset ligger på praksiser som er relevante for barn i barnehagealder. Forskergruppa er interessert i å sette praksisbegrepet opp mot andre beslektede begrep som kultur- og tekstbegrepet.

Disse begrepene (praksis, kultur og tekst) forstås av forskergruppa som relasjonelle og samkonstruerte størrelser. Den forståelse av læring av språklige og litterære praksiser og selve læringsbegrepet som gruppa utvikler, vil følgelig bli sett i sammenheng med slike begreper som aksentuerer kontekst og samkonstruksjon av mening.

Kontaktperson: Ove Bergersen