MENY

Estetiske og emosjonelle læreprosesser

Kunst og estetikk er sentrale sider ved vår kultur og våre liv, og tett knyttet til relasjonelle og emosjonelle aspekter.

I de første årene av livet er barn avhengige av både å tenke i og kommunisere gjennom mange ulike medier, ikke minst de estetiske.

Intensjonen for forskningsområdet Estetiske og emosjonelle læreprosesser er å bidra til ny kunnskap om barn og voksnes estetiske og emosjonelle læreprosesser og læringskulturer i førskolelærerutdanning og barnehage.

På ulike måter gjør prosjektene dette gjennom å:

  • studere hvordan det tenkes om og arbeides med læring innen estetiske og emosjonelle områder og hvordan disse kommuniseres og prioriteres.
  • utforske og utvikle nye tilnærminger til estetiske og emosjonelle læreprosesser.
  • arbeide med metodologiske spørsmål knyttet til å identifisere, utforske og tolke estetiske og emosjonelle læringskulturer.
  • delta i kunstnerisk utviklingsarbeid og pedagogiske praksiser som fremmer estetisk erfaring og følelseskunnskap.

Prosjektene er primært kvalitativ, anvendt forskning med varierte innsamlings- og analysemetoder. Noen prosjekter involverer også kunstnerisk utviklingsarbeid og enkelte prosjekter har problemstillinger av teoretiske og metodiske karakter knyttet til utviklingen av det estetiske og emosjonelle fagfeltet og kan ses som grunnforskning.

Kontaktperson: Førsteamanuensis Torill Vist