MENY

Kvalitet, profesjon og læring

Prosjektene innen dette forskningsområdet fokuserer på tema som kvalitet, profesjon og læring, knyttet til barnehage og førskolelærerutdanning.

Forskerne har særlig erfaring fra kvalitativ forskning, men også fra kvantitative tilnærminger som for eksempel surveys. Tematisk fokus i studiene handler om kvalitet og læring, læreplaner i teori og praksis, læring i barnehage og førskolelærerutdanning knyttet til matematikk, naturfag og fysisk fostring. Annen tematikk i studiene er knyttet til førskolelærerprofesjon og yrke med særlig fokus på nyutdannede førskolelærere, overgang mellom barnehage og skole, spesialpedagogikk og pedagogisk bruk av IKT i barnehage og førskolelærerutdanning, samt internasjonale perspektiver. Flere av programområdets prosjekter er samarbeidsprosjekt med eksterne personer og institusjoner.

Kontaktperson: Professor Marit Alvestad