MENY

Sustainability, STEM and Physical Education (SSP)

SSP er et forskningsfelleskap som rommer naturfag, fysisk fostring, matematikk og læring for bærekraftighet i barnehagen.

Utdanning for bærekraftig utvikling i barnehagen er et tverrfaglig og mangfoldig område med økologiske, økonomiske, politiske og sosiale dimensjoner med svært brede muligheter for utforskning og forskningssamarbeid.

Fysisk fostring og STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) er en del av denne helheten som bidrar til å utvide perspektivene og mangfoldet av læringskulturer. Innenfor forskningsområdet skal det arbeides både tverrfaglig og flerfaglig, samtidig som det også legges vekt på fordypning innenfor de enkelte fagområdene.
Miljø, sted, kulturelt mangfold, naturforståelse, helse og kroppslighet er viktige stikkord for praksisrettet forskning i denne sammenhengen.

Kontaktperson: Barbara Maria Sageidet