MENY

Publikasjoner

Nedenfor kan du se en oversikt over artikler og bøker knyttet til programområdet som er publisert.

 • Bilde av boka.

  Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning

  Boken presenterer ulike tilnærminger til teori og praksis innenfor det barnehagevitenskapelige området. Barnehagevitenskap er et tverrdisiplinært felt der forskningen på ulike måter vektlegger kunnskapsutvikling om barn og barndom i samfunnets ulike institusjoner og arenaer.

 • Bildet viser forsiden av boka

  Barns flerkulturelle steder

  Boken legger fram til diskusjon en rekke eksempler på hvordan barnehager arbeider med flerspråklige og flerkulturelle tematikker. I boka vises det hvordan flerspråklighet kan være utgangspunktet for fellesskap, og hvordan mangfold og flerkulturalitet er noe barn lager sammen gjennom kommunikasjon og felles kulturskaping.

 • Verdipedagogikk i barnehagen.

  Verdipedagogikk i barnehagen

  I denne boken belyses det komplekse arbeidet med verdier som pågår i hverdagens mange møter mellom voksne og barn, for eksempel i garderoben og leken. Videre ser vi hvilke refleksjonsprosesser et slikt arbeid kan sette i gang hos personalet.

   

 • Framside på boka Læringskulturer i barnehagen

  Læringskulturer i barnehagen

  I denne boken presenteres ny forskningsbasert kunnskap om læring i barnehagen, sett fra et flerfaglig perspektiv. Bidragene er her omtalt som samfunnsvitenskapelige, naturvitenskapelige, estetiske og etiske blikk.

 • Bilde av prosjektgruppen med rapporten.

  Rapport: Verdier i norske barnehager

  I 2010 startet Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt kor sju barnehager i Rogaland har deltatt. Nå er rapporten «Verdier i barnehagen. Mellom ideal og realiteter» overlevert til styrerne i de deltagende barnehagene.