MENY

Kartleggingsoppgavene

For å studere om førskoleopplegget i Agderprosjektet bidrar til barns læring vil alle barn i prosjektet bli kartlagt. I videoen under forteller professor Ingunn Størksen om de ulike kartleggingsoppgavene som inngår i prosjektet. Oppgavene er nettbrettbaserte, og har vært prøvd ut i et tidligere forskningsprosjekt.

Se videoen i større format.