MENY

Variabelliste for registerstudie

Som informert om i informasjonsbrevet (samtykkeskjema) dere har fått utdelt i barnehagen, skal Agderprosjektet også gjennomføre en større registerstudie blant alle barn født 2009-2013 som var bosatt på Agder da de var fem år. I denne studien vil følgende informasjon bli samlet inn fra eksisterende registre:

Last ned skjemaet som pdf. 

Register Innhold

Registereier (gir tilgang til data)

Variabler benyttet i Agderprosjektet
FD-trygd Forløpsdatabase om blant annet sysselsetting, trygdeforhold, og demografi.  SSB Barnets kjønn, barnets fødselsår, barnets fødselskvartal, barnets bostedskommune, barnets pensjonsgivende inntekt. Mor og fars fødeland, mor og fars pensjonsgivende inntekt
Arbeidsmarked Personers tilknytning til arbeidsmarkedet (f.eks. næring, arbeidssted, arbeidstid, arbeidsledighet) NAV Barnets forventet/avtalt arbeidstid
Nasjonale prøver Resultater fra nasjonale prøver i 5. og 8. klasse Utdanningsdirektoratet Barnets resultater fra nasjonale prøver i 5. og 8. klasse, barnets skole
Grunnskolekarakterer Avgangskarakterer i grunnskolen Utdanningsdirektoratet Barnets avgangskarakterer i grunnskolen
Nasjonal utdanningsdatabase Høyeste fullførte utdanning og utdanningsretning SSB Barnets høyeste fullførte utdanning. Mor og fars høyeste fullførte utdanning


I tillegg vil informasjon om hvilken barnehage barnet gikk i, og barnets resultater fra kartleggingsprøver i norsk og matte i 1.-3. klasse bli hentet inn direkte fra kommunene. All omkoding av data (barnets navn, barnehage og skole) gjennomføres av SSB, som også oppbevarer kodelistene frem til de slettes ved prosjektslutt.