MENY

Ny aktivitetsdag og kartlegging i Lekbasert læring

Juni 2018 deltok 1300 førskolebarn i Lekbasert læring på kartleggingsdager i Drammen, Nedstrand og Sandnes. Alle barna fikk tilbud om å delta i morsomme aktiviteter som klatring, leker og vitenskapsaktiviteter.

Juni 2018 deltok 1300 førskolebarn i Lekbasert læring på kartleggingsdager i Drammen, Nedstrand og Sandnes.

På et avtalt tidspunkt møtte hver barnehage opp til kartleggingsstasjonen, hvor hvert enkelt barn deltok på kartlegging med nettbrett. Aktivitetene på nettbrettet er tilpasset aldersgruppen med illustrasjoner og historier som engasjerer barna. Fra både Drammen, Nedstrand og Sandnes ble det rapportert om stort engasjement og glede over aktivitetsdagen.

Kartleggingen er en del av forskningsprosjektet Lekbasert læring, hvor halvparten av barnehagene har prøvd ut et nytt lekbasert førskoleopplegg ment for å gi barna et likere og bedre læringsgrunnlag før skolestart. Resten av barnehagene har fortsatt som før. Ved å sammenligne data fra barna som har gått i de ulike barnehagene, kan forskerne få innsikt i om førskoleopplegget har bidratt til en forskjell for barna på ulike områder.