MENY

Å ha et blikk for 2-åringers språk

Et godt språkmiljø i barnehagen skapes ikke av seg selv. Denne filmen gir eksempler på barnehageansattes kunnskap om 2-åringers språkbruk og språkutvikling.

Filmen varer bare i 2,5 minutt, og egner seg dermed svært godt til bruk på personalmøter – som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

Spørsmål til samtale:

  • Hvor mye kunnskap har du om 2-åringenes språkbruk og språkutvikling?
  • Hvordan legger din barnehage til rette for et språkstimulerende miljø?

 

Filmen er laget i forbindelse med