MENY

Havteknologi

Universitetet i Stavanger har definert hav som en av de strategiske satsingene i tidsperioden 2018-2021.

illustrasjonsbilde av offshore vindmøllepark

Havet er en av jordens mest verdifulle naturressurser. Det gir oss tilgang på sjømat, transport, olje og gass, mineraler, fornybar energi samt turisme og rekreasjon.

Norge har fått enorme verdier fra havet i form av olje- og gassutvinning offshore, skipsteknologi med tilhørende utstyrsindustri, fiskeriteknologi og akvakulturteknologi.

For tiden er Norge en av verdens ledende innenfor utdanning, forskning og innovasjon for tekniske systemer i havmiljøet.

Fire forskningsområder

For å nå sine mål på disse feltene har UiS samlet sterk faglig og industriell kompetanse, postdoktorer, phd-stipendiater og laboratorieingeniører ved UiS, sammen med industrielle samarbeidspartnere. De danner OTICS: Ocean Technology Cluster Stavanger (engelske nettsider) OTICS har fire hovedforskningsområder:

  Akvakulturteknologi
  Undervannsteknologi (subsea) og dyphavs gruvedrift
  Fjordkryssing
  Marin teknologi og offshore vind