MENY

Godt barnevern krever bred kompetanse

En stadig økende andel barn og unge og familier kommer i kontakt med barnevernet. Barnevernet skal hjelpe en uensartet gruppe med barn, unge og familier med ulik etnisk bakgrunn, problemforståelse og behov.

Liten hånd i stor hånd. Foto: Pixabay

Et godt barnevern krever stor bredde i kompetanse og tiltak. Det skal gi rett hjelp til barn og familier og vanligvis har familiene forskjellige og sammensatte behov. De ansatte skal også samarbeide godt med andre tjenester, kanskje i en storm av negativ oppmerksomhet fra media og noen ganger i konflikt med barna eller deres foreldre. Kunnskapsområdet er komplekst og sammensatt

Forskergruppens fokus

Vi ønsker å bidra med flerfaglig forskning innenfor barnevern som fagområde. Formålet er å genere både vitenskapelig og praksisnær kunnskap til offentlige myndigheter og til barnevernsfeltet, med en intensjon om å styrke muligheten for at barn og unge får nødvendig og god hjelp og omsorg til rett tid.

Programgruppens forskningsområder orienterer seg mot barnevern på kommunalt, regionalt/statlig barnevern og barnevern på politisk nivå. Samlet sett har forskergruppen bred og tverrfaglig kunnskap om fagområdet, og forskergruppens deltakere har de senere år en rekke vitenskapelige publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrift, i tillegg til å ha vært sentrale bidragsytere i faglitteratur som anvendes i de sosialfaglige profesjonsutdanningene.