MENY

Forskningsnettverk for helse og teknologi

Utfordringene i helsevesenet kan ikke alene løses ved å bruke mer penger og ansette flere folk. Utvikling av nye løsninger og teknologi er helt avgjørende.

Forskningsnettverk for helse og teknologi svarer på en økende etterspørsel etter tverrfaglig kompetanse innenfor helsesektoren. Vårt velferdssamfunn vil om få år ikke være bærekraftig om ikke større endringer skjer med hvordan vi gir behandling og driver forebyggende arbeid. Det er helt avgjørende at vi utvikler nye løsninger og ny teknologi.

Hvilken ny teknologi som er best å bruke og hvordan, er fortsatt uklart for mange, også de som jobber innen helsevesenet. Derfor har Universitetet i Stavanger nå gått sammen med Stavanger universitetssjukehus og forskningsinstituttet NORCE for å samarbeide med helsetilbyderne og private aktører for finne de gode løsningene.

Forskningsnettverk for helse og teknologi skal ha et særlig ansvar for å skape synergi og bygge broer mellom ulike fagdisipliner, være i front med ny teknologi og ikke minst, utvikle undervisning for framtidens helsearbeidere.