MENY

25 millioner til toppforskning på kvalitet og pasientsikkerhet

Professor Karina Aase og forskningssenteret SHARE får 25 millioner til toppforskning på kvalitet og pasientsikkerhet. Tildelingen gis til miljøer med potensial til å bli internasjonalt ledende.

Midlene tildeles over fem år gjennom forskningsprogrammet FRIPRO Toppforsk, som er et spleiselag mellom Forskningsrådet, forskningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet.

Til sammen bidrar Forskningsrådet, UiS og SHAREs partnere NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse med 25 millioner til denne forskningen. 

Stor satsning

– Dette er svært gledelig og representerer en stor satsning for universitetet og for SHARE. Det betyr at eksisterende aktiviteter og forskere ved senteret kan inngå i Toppforsk-satsningen, men også at vi får ansatt nye forskere og medforskere fra ulike deler av helsetjenesten for å jobbe langsiktig med problemstillingene, sier Karina Aase som leder forskningssenteret SHARE. 

Toppforsk-midlene legger også til rette for stor grad av internasjonalisering ved å finansiere utreise og innreise av forskere til og fra SHARE. I tillegg får forskerne midler til å utvikle innovative løsninger i forskningsarbeidet, som for eksempel interaktive læringsressurser.

Jobber tverrfaglig

SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger og er landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Kompetansen ved senteret er tverrfaglig og involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Det er i dag ca 40 forskere tilknyttet senteret.

UiS-rektor Marit Boyesen gratulerer med tildelingen:

– Det er et fantastisk flott resultat for professor Karina Aase og hennes forskningsgruppe i SHARE å oppnå tildeling innen FRIPRO Toppforsk. De er på den måten med på å sette UiS på kartet for universiteter med fremragende forskningsmiljøer. Et internasjonalt ekspertpanel har vurdert SHARE til å kunne bli internasjonalt ledende innen sitt felt, noe som betyr svært mye for SHARE og for UiS´ status som forskningsuniversitet, sier Boyesen.

Aase og forskerne ved SHARE skal både se på problemstillinger innen den akutte helsekjeden og langvarige behandlingsløp.

Hvorfor går noe bra og noe ikke?

Det kan dreie seg om alt fra hendelsesløpet fra et skadested med ambulanse til innleggelse i akuttmottak og videre til operasjon eller intensiv, til situasjoner der pasienter har langvarige og sammensatte plager med behov for helsetjenester over lang tid.

– I begge tilfeller erfarer vi situasjoner der alle forhold håndteres på en utmerket måte, mens det i andre situasjoner oppstår uønskede hendelser, som feildiagnoser, forsinket behandling eller feilmedisinering med ulik grad av alvorlighet for pasienten. Vi vet lite om hva som gjør at enkelte forløp går bra, mens andre går dårlig, påpeker Aase.

Involverer pasienter og pårørende

Forskerne ønsker å utvikle et rammeverk for hvilke faktorer som skaper kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten i ulike behandlingsforløp og under ulike forutsetninger. Tilpasning, fleksibilitet og læring er viktige stikkord for forskningen og legges til grunn for utvikling av tiltakspakker som kan gi positive endringer i praksis.

Pasient- og aktørinvolvering spiller en stor rolle i prosjektet. I alle faser vil pasienter, pårørende og andre interessegrupper bli involvert som medforskere.

Hele helsetjenesten, med den enkelte helsearbeider i kommunen, ambulanse, sykehus og myndighetsaktører, er i forskernes fokus.

UiS fikk også midler gjennom FRIPRO Toppforsk i 2016.

Les mer om FRIPRO Toppforsk og årets tildelinger på Forskningsrådets sider.

Tekst: Elin Nyberg

Karina Aase

Professor Karina Aase leder forskningssenteret SHARE. (Foto: © UiS/Elisabeth Tønnessen)