MENY

Doktorgrad om akuttmedisin utenfor sykehus

Hvordan kan leger best mulig hjelpe pasienter å puste, før man når behandling på sykehus? Det er tema for Espen Fevangs doktorgradsavhandling. Fevang disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved UiS 11. april 2019.

 

Ett av områdene innen akuttmedisin som Fevang fant at hadde behov for ny forskning, er avansert luftveishåndtering utenfor sykehus, altså at legene sikrer frie luftveier og hjelper pasienten med å puste. Dette skjer oftest med intubering, som betyr at legen fører et plastrør ned i luftrøret. Behandlingen kan redde liv hos de rette pasientene hvis den utføres raskt og riktig av helsepersonell som har riktig trening og erfaring.

Under krevende forhold

Det å håndtere luftveier er ekstra krevende utenfor sykehuset. Legen må ofte sikre luftveiene og legge pasienter i narkose under helt andre forhold enn det som er vanlig inne på sykehuset: I vær og vind, i mørket, i vanlige boliger, inne i en ambulanse, og med begrensede ressurser til å hjelpe seg. Hvilke pasienter som har best nytte av behandlingen, og om det er noen pasienter som kan eller bør vente til de kommer på sykehus med å bli intubert, vet man ikke helt sikkert ennå.

Intubering og mageleie 

I et av prosjektene undersøkte Fevang også en tidligere lite beskrevet metode for avansert luftveishåndtering. Han fant at ved å snu pasienten over fra å ligge på ryggen til å ligge på magen er det større muligheter for å håndtere et problem som ofte oppstår; nemlig at intuberingen er vanskelig på grunn av oppkast og blod som kommer i veien.

Forskningsarbeidet innen avansert luftveishåndtering utenfor sykehus kan føre til at pasientene får mer presis behandling. Metoden for avansert luftveishåndtering i mageleie kan øke sjansene for å lykkes hvis det er vanskelig for medisinsk personell å få kontroll over pasientens luftveier ved bruk av vanlige metoder.

Espen Fevang (47) er anestesilege ved SUS og stipendiat ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Espen Fevang

Espen Fevang (47) er anestesilege ved SUS og stipendiat ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse.