MENY

Kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Universitetet i Stavanger leder senteret.

Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten skal påvirke og endre forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap og intervensjoner med utgangspunkt i fagfeltet resiliens. Slik at vi bedre kan definere de forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

Forskningen ved senteret er tverrfaglig og forskerne har bakgrunn innenfor samfunnssikkerhet, risikostyring, helse og medisin, endringsledelse, sosiologi, psykologi, brukermedvirkning og organisasjons- og arbeidslivsfag.

Forskningsområder ved senteret

 • Resiliens
 • Identifisering og reduksjon av risikoområder
 • Organisasjonsfaktorer
 • Kulturfaktorer
 • Pasientmedvirkning og pasienterfaringer
 • Samhandling og pasientoverganger
 • Regulering, tilsyn og akkreditering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Effekt av intervensjoner
 • Implementering
 • Simulering, trening og utdanning
 • Bruk av velferdsteknologi