MENY

Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker

Hvilke utfordringer møter man i en profesjonell relasjon og hvilken kompetanse trenger man å utvikle?

Forskningen vår retter seg mot sykepleie og andre velferdsyrker innen helse- omsorg-, og utdanningssektorene. Vi frambringer ny kunnskap for å styrke kvaliteten på det relasjonelle arbeidet disse yrkesgruppene utøver. Vi er opptatt av sammenhengen mellom de personlige og emosjonelle erfaringene i, og de sosiale og samfunnsmessige rammene for, relasjonelt arbeid. Etikk er et nøkkelord i denne forskningen. Kvinner representerer ofte majoriteten innenfor velferdsyrkene. Forskningen tar derfor også opp forhold mellom kjønn og identitet, kultur og profesjonalitet for dem som arbeider i velferdsyrker.

For mer informasjon, besøk våre engelske nettsider. 

Sykepleier og eldre kvinne

RELASJON: Hvilken kompetanse må en sykepleier utvikle i sitt yrke?