MENY

Velferdsforskning for gode liv

For å trygge velferdssamfunnet vårt forsker UiS på hvordan vi skal sikre et inkluderende arbeidsliv, trygg oppvekst og gode levevilkår og aktiv samfunnssdeltakelse.

Familie går langs en allé. Ett av forskningsområdene ved UiS tar for seg barn og familier som er i kontakt med barnevernet.

Nettverk for velferdsforskning er under etablering ved Universitetet i Stavanger. Denne tverrfaglige satsningen skal samle forskere på tvers av institutt, fakultet og institusjoner for å bidra til å løse større utfordringer i samfunnet.

Med denne satsningen styrker og spisser UiS sin forskning innen velferd, arbeidsliv, tjenesteutvikling, tidlig innsats, forebygging og samspill mellom offentlige tilbud og innbyggerne.

Forskningen omfatter utforskning og utvikling av innovative og brukerrettede velferdstjenester og virkemidler som ivaretar befolkningens behov i alle faser i livet og på alle samfunnsnivå. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har tatt initiativ til nettverket, og en stor del av denne forskningen gjøres ved Institutt for sosialfag. Nettverket knytter også til seg forskere fra fakultetes øvrige institutter, andre fakultet ved UiS og eksterne.