MENY

Fagmiljøet innenfor barnevernsforskning

Leder og nestleder

Deltakere fra UiS

Ph.d-stipendater

Eksterne deltakere

  • Hans Grietens – professor, Groningen University, The Netherlands
  • Janet Boddy – professor, Sussex University, UK
  • Penelope Welbourne – Associate professor, Plymouth University, UK
  • Inger Oterholm – førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole, Oslo
  • Marit Ursin – Førsteamanuensis, NTNU, Trondheim
  • Hege Hadland, Familieterapeut, Familievernet i Sør-Rogaland
  • Cathrine Steffensen, Familieterapeut, Familievernet i Sør-Rogaland