MENY

Presentasjoner på konferanser

Her finner du en oversikt over konferansepresentasjoner holdt av våre forskere på nasjonale og internasjonale konferanser.

Bodsberg Kristin Glenna; Hansen, Britt Sætre; Strømme, Torunn. Mobile Intensive Team (Rapid Response team) as a system for decision making in connection with life-prolonging treatment. 11th International Conference on Rapid Response Systems and Medical Emergency Teams. 2015-05-18 – 2015-05-19

Foss, Brynjar. Interaktivt læremiddel for høyere utdanning. Internasjonaliseringskonferansen 2015; 2015-03-11 - 2015-03-12

Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Oftedal, Bjørg Frøysland. The pillplay: A digital game to improve student nurses medication calculation skills. The third Nordic Forum for Nurse Educators; Mo i Rana, Norway 2015-10-12 - 2015-10-14

Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Oftedal, Bjørg Frøysland. E-compendiums - a blended learning tool for student nurses improved learning. The third Nordic Forum for Nurse Educators; Mo i Rana, Norway 2015-10-12 - 2015-10-14

Foss, Brynjar; Løkken, Atle. Digitale spill og implisitt vurdering - erfaringer og visjoner fra emnet medikamentregning. Digital vurdering og eksamen i søkelyset; 2013-11-13 - 2013-11-14

Haraldseid, Cecilie; Foss, Brynjar. Massive Open Online Course (MOOC): A Supplemental Learning Tool in Medication Calculation? The third Nordic Forum for Nurse Educators; Mo i Rana, Norway 2015-10-12 - 2015-10-14

Løkken, Atle. Digitalisering av læringsprosesser. Store og små trender og perspektiv, med eksempler fra UiS. Nasjonalt studieadministrativ konferanse 2013; Stavanger 2013-10-03 – 2013-10-04

Løkken, Atle. MOOC-fenomenet, vendepunktet i digitaliseringen av høyere utdanning. Universitets og høgskolerådet, Nasjonale konferansen om Forskerutdanningen; Sola 2014-06-02 – 2014-06-03

Løkken, Atle. «Akademia går a-MOOC». Nyskapning innen høyere utdanning skjer utenfor universitetene og høyskolene. Nettstudier kan spenne beina under den tradisjonelle måten å tenke utdanning. Internasjonaliseringskonferansen 2015; Tromsø 2015-11-03 – 2015-12-03

Løkken, Atle. Strømmer i akademia. KnowHow Edtech Conference 2016; Universitetet i Stavanger, Norge 2016-02-10

Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar. Blended versus Traditional on-campus learning; Differences in learning outcomes? The Third Nordic Forum For Nurse Educators; Mo i Rana, Norway 2015-10-12 - 2015-10-14

Urstad, Kristin Hjorthaug; Foss, Brynjar. Nursing Students‘use of On-Demand Lectures in Medical Calculation Studies. The Third Nordic Forum for Nurse Educators; Mo i Rana, Norway 2015-10-12 - 2015-10-14

Seminarer

Foss, Brynjar. Blended learning in higher education. Fagseminar, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen; 2015-02-18 - 2015-02-18

Foss, Brynjar. E-learning in higher education: Why and How? Forskningsseminar; 2014-11-20 - 2014-11-20

Foss, Brynjar. Erfaringer med Blended Learning. Fagseminar, Misjonshøyskolen, Stavanger; 2015-01-29

Foss, Brynjar; Løkken, Atle. MOOC på UiS. Nasjonalt samfunnsvitenskapelig visedekanmøte, UiS, Stavanger; 2014-05-07

Gram Helene; Løkken, Atle. Erfaringer fra NettOp – samspill med fagpersoner, læringsstier, spill, videoproduksjoner, nettdidaktikk. Seminar om bruk av digitale verktøy/-ressurser i undervisning og forskningsformidling, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås; 2014-11-05

Gram, Helene; Løkken, Atle. Et blikk på Språkløyper. Seminar for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Stavanger; 2015-11-26

Løkken, Atle. NETTOP som pedagogisk brukerstøtte, Fagseminar, Høgskolen i Sør Trøndelag, nettpresentasjon; 2013-09-25

Løkken, Atle; Mordt, Petter. Digitalisering av høyere utdanning. Fagdag Høgskolen i Østfold, Fredrikstad; 2014-01-30

Løkken, Atle. Facebookgenerasjonen på UiS. Eksempler på digitalisering av utdanningstilbudet. Rådgiverseminar, Åpen dag UiS, Stavanger; 2014-03-11

Løkken, Atle. UIS går MOOC. Muligheter, utfordringer og scenarier? Utdanningsutvalget UiS, Stavanger; 2014-03-26

Løkken, Atle. Digitale undervisningsformer. Drivkrefter, strategier, digitale metoder – og noen spekulasjoner. Nasjonalt FS-kontaktforum, Sola; 2014-03-31 – 2014-04-01

Løkken, Atle. Digital tilstanden i høyere utdanning og på UIS – en kulturell utfordring. Fagdag 2014, Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune og Teknologi Forum Rogaland, Stavanger; 2014-11-07

Løkken, Atle. Digital tilstand i høyere utdanning. Digital publisering og digital fortellerteknikk. Seminar for journalistutdanningen UiS; 2015-01-21

Løkken, Atle. MOOC-fenomenet – vendepunktet i digitalisering av høyere utdanning, Fagseminar, Misjonshøyskolen, Stavanger; 2015-01-29

Løkken, Atle. Digital tilstand i høyere utdanning og på UIS – en kulturell utfordring. Research and Educational Network (REN); Statoil, Stavanger; 2015-09-09

Løkken, Atle. NETTOP og den digitale tilstanden på UIS. Fagseminar for Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, Stavanger; 2015-10-15

Løkken, Atle. Strømmer i akademia. Rådgiverseminar, Åpen dag UiS, Stavanger; 2016-08-03