MENY

DiaWeb

Forskningsprosjektet DiaWeb er relatert til e-læring og veiledning i klinisk praksis. Hensikten er å identifisere og utforske diabetessykepleiernes erfaringer med e-veiledning for voksne med type 2 diabetes i allmennpraksis.

Det er første gang diabetessykepleiere prøver ut veiledning via sikre meldinger i allmennpraksis i Norge. Studien vil derfor generere ny kunnskap innen e-veiledningsmetodikk og dermed danne grunnlag for å bygge e-veiledningskompetanse som skal komme både personer med type 2 diabetes og fagpersoner innen diabetesomsorgen til gode.

DiaWeb prosjekt (prosjekt nr. 221065) er en del av et større forskningsprosjekt (DiaHealth http://prosjekt.hib.no/diahealth/) hvor det inngår flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Norges Forskningsråd med en totalsum på 15,9 millioner kroner.

Prosjektleder: Bjørg Oftedal, Det helsevitenskapelige fakultet.

Sykepleiestudent

Hvilke erfaringer har diabetessykepleiere med e-veiledning? (Foto: Siv Sivertsen)