MENY

DIMEANE

DIMEANE er et ERASMUS+ prosjekt i samarbeid med The University of Nottingham (UK) og Universidad Católica de Valencia (Spania), hvor UiS er ledende partner.

Hensikten med prosjektet DIMEANE (OF-10294) er å utvikle og implementere en interaktiv mobil e-lærings-app for e-kompendier, for å forbedre læring og fleksibilitet for britiske, norske og spanske sykepleiestudenter. I forbindelse med prosjektet samles det inn kvalitative og kvantitative data i den hensikt å få kunnskap om hvordan lærere og studenter opplever å bruke slike verktøy og hvordan de implementeres i utdanningen og læringsprosessen. Brukerperspektivet er ivaretatt gjennom studentrepresentanter fra hvert av de tre landene som aktive bidragsytere i prosjektet. En vitenskapelige komparative studier mellom de tre landene er startet opp. 
Prosjektet ledes av førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad

Kontaktpersoner: 

Kristin Hjorthaug Urstad, Det helsevitenskapelige fakultet.

Verktøy og teknologi: Atle Løkken, Nettop 

I-pad brukes i studiesituasjon

Målet for prosjektet er å utvikle og implementere en app for e-kompendier. (Foto: Siv Sivertsen)