MENY

Publikasjoner

Forskningen ved UiS på e-læring og simulering har resultert i flere publikasjoner. Her er en oversikt over utvalgte publikasjoner fra våre forskere.

2016
Urstad, Kristin Hjorthaug; Oftedal, Bjørg Frøysland; Foss, Brynjar. On-demand lectures in a medication calculation course in the bachelor´s degree in nursing program: A quantitative study. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 2016 ;Volum 15.(10) s. 104-112

2015
Oftedal, Bjørg Frøysland; Urstad, Kristin Hjorthaug; Hvidsten, Venche; Foss, Brynjar. Blended vs On-Campus Learning: A Study of Exam Results in the Bachelor Degree in Nursing. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 2015;Volum 11.(3) s. 59-68

2014
Foss, Brynjar; Løkken, Atle; Leland, Arne; Stordalen, Jørn; Mordt, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland.  Digital game-based learning: a supplement for medication calculation drills in nurse education. E-Learning and Digital Media 2014;Volum 11.(4) s. 342-349

Foss, Brynjar; Haraldseid, Cecilie. Improvement of Health Education: The Opportunities of Technology and Digital Learning Tools. Journal of Biosafety and Health Education 2014;Volum 2.(1) s. e114

2013
Foss, Brynjar; Mordt, Petter; Oftedal, Bjørg Frøysland; Løkken, Atle. Medication Calculation: The Potential Role of Digital Game-based Learning in Nurse Education. Computers, Informatics, Nursing 2013;Volum 31.(12) s. 589-593

Foss, Brynjar; Oftedal, Bjørg Frøysland; Løkken, Atle. Rich media e-compendiums: A new tool for enhanced learning in higher education. European Journal of Open, Distance and E-Learning 2013;Volum 16.(1) s. 102-114

Fagartikler
Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Tillerli, Karsten; Foss, Brynjar. God læring med digitalt verktøy. Tidsskriftet sykepleien 2014 (07) s. 46-48

Rapporter
Hvidsten, Venche (2014): Nettbasert bachelor i sykepleie. Sluttrapport, Universitetet i Stavanger, 01.06.2014

Wharrad, Heather and Windle, Richard (2013): Pedagogical Possibilities and Solutions by commonly available Digital Technology. Evaluation Report to University of Stavanger, December 2014

Kronikker
Løkken, Atle. Frps streame-bom. Rogalands Avis 2015

Foss, Brynjar; Løkken, Atle. Omfattende, digital omveltning. Stavanger Aftenblad 2014