MENY

Simulering

Simuleringsbasert læring øker praktisk handlingskompetanse. Det er et viktig verktøy i ulike profesjonsutdanninger knyttet til helsesektoren og i kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten. Hovedfokuset er å sikre best mulig pasientbehandling til enhver tid.

Simulering av hjerte- og lungeredning på dukke.

Bruk av simuleringsbasert læring i helsesektoren øker kraftig – i utdanningssammenheng, i aktiv helsetjeneste, innen forskning og sertifisering, og ved utprøving av nye konsepter (f.eks. utstyr, prosedyrer, fysiske steder). Det er en økende anerkjennelse av at det eksisterer kompetansegap mellom kunnskapsbaserte guidelines/prosedyrer og faktisk utøvende helsetjeneste

For å minske kliniske kompetansegap, må det utvikles simuleringsmetoder og teknologi som vil lette integrering av hyppig simuleringstrening i utdanningene og i aktiv helsetjeneste. Det er mange krav til en god simulering enten det er ferdighetstrening eller tverrfaglig/profesjonell teamtrening. For å sikre at den er relevant og effektiv, det vil si at den adresserer reelle behov og bedrer behandlingskvalitet som igjen er viktig for pasientene, må vi sørge for at simulering inngår som en del av helhetlige forbedringsløp, støttet av objektive helsedata. Med økende digitalisering av store mengder helsedata, maskinlæring/kunstig intelligens og automatiske raske tilbakemeldingssløyfer, vil det være mulig å kontinuerlig optimalisere simuleringstreningen.   

Stavangerregionen har et bredt tverrfaglig nettverk av ulike aktører som har drevet med simuleringsbasert læring i flere tiår. Vi er den ledende regionen i landet innen helsetjenestesimulering og tilknyttet forskning. Temaområdet «simulering» vil stimulere miljøer ved UiS (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det helsevitenskapelige fakultet), Stavanger Universitetssykehus, SAFER, NORSE, regional industri og andre relevante nasjonale og internasjonale aktører sammen i et tverrfaglig nettverk som skal arbeide for å utvikle og forske på nye modeller/strategier og teknologiske løsninger relatert til simulering for bedre helsetjeneste.