MENY

Seks forskningsområder

Forskningsnettverket innen helse og helseteknologi skal skape synergi og bygge broer mellom ulike fagdisipliner innenfor seks temaområder, hvor vi i dag har betydelig forskningstyngde.

Nettverket samler dedikerte forskere fra Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, NORCE og primærhelsetjenesten representert ved kommunene i regionen og dets helsearbeidere i en felles satsning på helse og teknologi fordelt på følgende seks områder:

Biomedisinsk dataanalyse

Forebygging

Forvaltning

Samhandling

Sikkerhet

Simulering