MENY

Forebygging

Økt deltagelse i skole og arbeidsliv fremmer god helse og kan bidra til å forebygge depresjon og smerter.

Mann i arbeidsfellesskap som sliter

Temafeltet dekker forskning hvor teknologi er i bruk innen helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud. Helsefremming har fokus på å forsterke det friske og personens egne ressurser eller de man har tilgang til, slik at det som fungerer forsterkes. Målet er å mestre å leve bedre med sykdom og helseplager. Forebygging handler om å identifisere risiko for sykdom og plager, og å fjerne disse slik at helse og deltagelse kan oppnås.

Forskning på forebygging ved UiS innen helseteknologi har et hovedfokus på e-helseintervensjoner, det vil si tjenestetilbud som gis via teknologiske løsninger. Disse kan være rettet mot hele befolkningen, spesifikke diagnosegrupper, eller konkrete tjenestemottakere som arbeidstakere eller langtidssykmeldte.

Flere programområder for forskning har prosjekter der e-helseintervensjoner inngår, der Samfunnsdeltagelse i skole og arbeidsliv, HevHelse og E-læring, omsorgsteknologi og simulering er spesielt relevante.