MENY

Forvaltning (Governance)

Helsesektoren har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling mellom helseaktører, pasienter og pårørende. I dag er IKT-systemene i kommunene avgrenset til hver enkelt virksomhet, og helseinformasjon om innbyggere deles ikke mellom ulike helsetjenester.

IKT og e-helse er helt nødvendige verktøy for å kunne tilby fullverdige og koordinerte tjenester på tvers av behandlingsnivå og virksomheter. Digitalisering og teknologi er viktige virkemidler for å legge til rette for helhetlige pasientforløp. Velferdsteknologi, økt involvering av pårørende, medisinsk utstyr, skytjenester, e-helse, mobil helseteknologi, og helse- og omsorgsministerens mål om å sette pasienten i sentrum (pasientens helsevesen), skal skape framtidens helse-Norge.

Utfordringer ved digitaliserte løsninger

Klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), med mer enn 115 bedrifter og 45 kommuner og offentlige aktører som deltakere, står i spissen for temaområdet Forvaltning (Governance) i Forskningsnettverket for helse og teknologi. 

Utfordringene ved bruk av mer digitaliserte løsninger for helsedata er mange. Våre forskere skal finne løsninger som ivaretar utfordringer knyttet til personvern, integritet, etikk, helselover, GDPR, datasikkerhet, driftssikkerhet, samtykke og felles infrastruktur for velferdsteknologi.

Innovasjon, forskning og næringsutvikling

Klyngen har sitt utspring i Stavanger-regionen, men våre medlemmer er i dag fra hele landet og også internasjonalt. NSCC fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi (eHelse, mHelse, integrert omsorg, helse IKT og relaterte omsorgsdisipliner) som et middel til å forbedre helse og omsorgstjenester. Klyngen fikk Arena-status i 2014. Formålet med Arena-programmet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.