MENY

Samhandling

Samhandling er en forutsetning for å lykkes innen helsesektoren, både mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, men også mellom ulike fagdisipliner. Det dreier seg om evne og vilje til læring og kunnskapsdeling.

Helsepersonell som samler hendene i midten av gruppen

Mange pasienter og pårørende kan antakelig være enig i at helsetjenesten fungerer bra. Samtidig er det fremdeles utfordringer både knyttet til samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, særlig når det gjelder samhandling på tvers innen spesialisthelsetjenesten og når det gjelder pasienter og pårørendes medvirkning.

I helsesektoren kan tid være en kritisk faktor. Dette understreker behovet for samhandling i team og på tvers av organisatoriske skillelinjer. Samhandling handler primært om samarbeid mellom mennesker, men ny teknologi gir et stort potensial for ytterligere samhandling. Det er samarbeidet mennesker mellom, mellom organisasjoner og tjenestetilbydere som legger premisser for hvilken teknologi som kan styrke de allerede gode samarbeidsplattformene.

Det er pekt på at Helse Stavangers område med sine 18 kommuner utgjør en geografisk konsentrert region der forholdene skulle ligge spesielt godt til rette for samhandling mellom helseforetak og kommuner. Det er stort potensial for samspill mellom spesialist- og primærhelsetjenesten med tanke på plasseringen av UiS, Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og kommunene i Rogaland. Et ønske for forskningsnettverket er at en skal på lik linje med samhandling se på implementeringsaspektet, som er den store barrieren for at etablerte sannheter innen helsefaget faktisk blir effektuert i reell praksis. Vi har derfor som mål at regionen skal bli best i klassen på utrulling av forbedringer i operasjonell drift i helsebehandlingen.