MENY

Partnere

Forskningsmiljøet er utviklet i et samarbeid mellom tre likeverdige partnere: Stavanger Universitetssykehus, Presenter- Making Sense of Science og Universitetet i Stavanger.

Illustrasjon; Seks mennesker som diskuterer og samarbeider

Stavanger Universitetssykehus (SUS) har over mange år både forsket på deltagelse i skole og arbeidsliv, og gir også tjenester for å oppnå deltagelse. Dette skjer i ulike deler av sykehuset, i Jobbresept og Skolereseptmiljøene, i TIPS-miljøet, i forskningsavdelingen, i Raskere tilbake-tilbudene og i rehabiliteringsmiljøene. Her ligger også Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) som driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning.

Presenter- Making Sense of Science har en stor kompetanseprosjektportefølje innen arbeids- og skoledeltagelse. Presenter er et kompetansemiljø innen kunnskapstranslasjon og implementering, som har kompetanse i å bringe forskningsbasert kunnskap til aksjon. Presenter er en ideell og non-for-profit organisasjon og holder til i Stavanger Innovasjonspark.

Universitetet i Stavanger (UIS) har bygget opp en portefølje av deltagelsesprosjekter siden 2013, i samarbeid med SUS, Presenter og en rekke andre miljøer. Miljøet ble et eget programområde for forskning i 2017 ved Det helsevitenskapelige fakultet, og samarbeider også tett med andre som forsker på velferd ved UiS, spesielt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Vi samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner.

Samarbeidende institusjoner:

Folkehelseinstituttet

Høgskulen på Vestlandet

Karolinska Institutet i Stockholm

KoRus Vest Stavanger

Sandnes kommune

Stavanger kommune

OsloMet – storbyuniversitetet

Tranzo, Tillburg University

Universitetet i Oslo, SERAF

Universitetet i Sørøst-Norge

Vrije University i Amsterdam