MENY

Deltakere i forskergruppen

Forskergruppen er tverrvitenskapelig og tverrfaglig, og inneholder forskere som til daglig er en del av både universitetsmiljø, praksismiljø og innovasjonsmiljø. Miljøet har deltagere med bakgrunn som ergoterapeuter, folkehelsekandidater, fysioterapeuter, hotellfagskandidater, ingeniørergonomer, ledelseskandidater, leger, psykologer, sosiologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere.

Deltakere på Ølbergstranden

Det er helt avgjørende for oss at vi danner tverrfaglige prosjektgrupper, som tenker forskjellig og bidrar med ulike perspektiv. 

Interne fra UiS, SUS og Presenter:

Randi Wågø Aas, PhD, professor (leder)
Cecilie K. Innerby, MSc, vit.ass./ universitetslektor (koordinator)
Kolbjørn S. Brønnick, PhD, professor
Elisabeth Willumsen, Dr. PH, professor
Hildegunn Sagvaag, Dr.PH, førsteamanuensis
Wenche Ten Velden, PhD, psykolog
Marit Alstveit, PhD, førsteamanuensis
Trude Furunes, PhD, førsteamanuensis
Annie Haver, PhD, førsteamanuensis
Christina Furskog Risa, PhD, førsteamanuensis
Håvard Brendryen, PhD, førsteamanuensis
Trond Erik Grønnestad, PhD, førsteamanuensis
Unn Elisabet Hammervold, PhD-kandidat, universitetslektor
Neda Hashemi PhD-kandidat
Sandra Rørvik  PhD-kandidat
Aleksandra Sevic, PhD-kandidat
Lena Heitmann, MSc, psykiatrisk sykepleier
Åse U. Bergesen, MSc, universitetslektor
Sverre Nesvåg, PhD, forskningsleder
Jens Skogen, PhD, førsteamanuensis
Lillian Høysæter Svendsen, MSc, sosionom
Unnur Osk Sigurdardottir, MSc, koordinator

Tilknyttede forskere:

Gry Cecilie Høiland, PhD, forsker, UiO
Liv Grethe Kinn, PhD, førsteamanuensis, Høyskolen på Vestlandet
Anne Schancke Selbekk, PhD, forsker, KoRus Stavanger
Astrid Syse, seniorforsker, Statistisk Sentralbyrå
Trude Lønning, leder Mestringsenheten, Sandnes kommune
Lisebet Skeie Skarpaas, PhD-stipendiat, OsloMet
Mikkel Magnus Thørrisen, PhD-stipendiat, OsloMet
Inger Eide Robertsson, PhD-stipendiat, KoRus Stavanger
Tone Larsen, PhD-stipendiat, Høgskulen på Vestlandet
Esther Ogundipe, PhD-stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge
Silje Lill Rimstad, MSc, forsker og formidler, KoRus Stavanger
Lise Løvereide, MSc, rådgiver, Stavanger kommune
Åsa Sjøgren, rådgiver, KoRus Stavanger

Internasjonale samarbeidspartnere:

Mauritz van Tulder, PhD, professor, Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Nederland
Henk Garretsen, prof. dr. H.F. L., Tranzo Institute, Tilburg University, Nederland
Irene Jensen, professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
Willem van Mechelen, professor, VU University Medical Center (VUmc) Amsterdam, Nederland
Heelen Riper, prof. dr., VU University Amsterdam, Nederland

Masterstudenter:

"Arbeid som en integrert del av behandlingen" Wenche Usken, sykepleier
"Hva opplever personer med ervervet hjerneskade bidrar til varig arbeidsdeltakelse?" Jenny Solveig Mygland, ergoterapeut.