MENY

Prosjekter

Forskningsmiljøet har ansvaret for en rekke eksterntfinansierte prosjekter. Mange doktorgrads, master- og bachelorprosjekter både fra UiS og andre utdanningsinstitusjoner og virksomheter er også tilknyttet dette forskningsmiljøet.

Illustrasjon; Hage med ulike fargerike blomster

 

  • WIRUS: Et prosjekt om alkoholbruk og arbeidsdeltagelse

 

  • «Hva nå?»: Et prosjekt der en ny oppfølgingsmodell for langtidssykmeldte utvikles og testes

 

  • RTW- barrierer – Et prosjekt om deltagelses-barrierene langtidssykmeldte selv erfarer

 

  • RTW-ledelse – Et prosjekt om ledelse og sykefravær

 

  • Raskere-tilbake – Et prosjekt om tilbakeføringsprogrammer innen Raskere tilbake-ordningen