MENY

«Forsette?» - om eldre arbeidstakere og deres pensjoneringsbeslutningsprosesser

For å kunne oppnå den nasjonale målsetningen, nedfelt i IA-avtalen, om å forlenge eldre arbeidstakere sin yrkeskarriere er det behov for mer kunnskap om pensjoneringsbeslutningsprosessen og mulige konsekvenser av slike – for enkeltindivider, arbeidsplassen og samfunnet.

Illustrasjonsfoto Røde valmuer

Pensjoneringsbeslutningen er hos noen arbeidstakere en prosess med nøling og tvil, mens andre ikke tenker på det inntil like før de skal ta valget. Dette prosjektet undersøker hva som påvirker pensjoneringsbeslutningsprosessen.

Formålet med studien var å framskaffe mer kunnskap om forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen.

  • De fire delproblemstillingene for prosjektet var:
  • Hvordan påvirker arbeidsplassfaktorer, ikke-arbeidsrelaterte faktorer og individuelle faktorer pensjoneringsbeslutninger og pensjoneringstidspunkt?
  • Hvordan resonnerer eldre arbeidstakere med tanke på mulig forlengelse av yrkeskarrieren og pensjoneringstidspunkt? Hvilke faktorer påvirker beslutningen, hvordan påvirker de ulike faktorer hverandre, og hva er deres relative betydning?
  • Hvilken rolle spiller ledelse og ledere i forhold til pensjoneringsbeslutningen?
  • I hvilken grad er forløpere og konsekvenser av pensjonering er kjønnet?