MENY

Ledelse-, hotell- og reiselivsforskning

Ved Universitetet i Stavanger er forskning innen ledelse, hotell og reiseliv sentrale forskningsfelt.

Nærbilde av globus

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer og en næring det skal satses på nasjonalt. Næringen produserer infrastruktur for andre næringer og bidrar til å opprettholde både næringsgrunnlag og bosetning i mange distrikter. Det er vanskelig å tenke seg et moderne Norge uten kafeer, restauranter, hoteller og transportnæring.

Turister kjøper varer i butikker, og bruker buss og tog. Turisme skaper dermed grunnlag for et mye større offentlig tilbud enn man ellers ville hatt.

Reiseliv er også viktig for kultur- og samfunnsliv, ikke minst knyttet til spredning av kunnskap og kjennskap til norske regioner og norsk næringsliv.

Hotell- og reiselivsforskningen ved UiS dreier seg blant annet om turisters opplevelser og erfaringer, markedsføring og promotering av reisemål, lokal turismeplanlegging, reisemålsledelse og bærekraftig reisemålsutvikling.

Gjesters opplevelser og hvordan disse opplevelsene blir realisert gjennom strategier, markedsføring, ledelse og organisering er også tema for flere av studiene gjort av forskere ved UiS.

Fagmiljøene innenfor hotell- og reiselivsforskning er tilknyttet Norsk Hotellhøgskole, og de fleste forskerne har et ledelsesperspektiv på sine studier.

Ved UiS forskes det også på ledelse utenfor hotell- og reiselivsnæringen, og forskning innenfor ledelse samler forskere fra mange forskningsmiljø ved UiS.