MENY

Future Energy Hub

Future Energy Hub (FEH) er et prosjekt støttet av Forskningsrådet (Kapasitetsløftmidler) og initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Prosjektet har som mål å skape grønnere og mer miljøvennlige bygg og byer.

Future Energy Hub har som mål å skape grønnere bygg og bydeler. Prosjektet fungerer som et koblingspunkt for ulike fagfelt. Ved å koble spisskompetanse fra flere felt, dannes best mulig grunnlag for nyskapende innovasjon og utvikling mot grønnere byer.

FEH bruker unik spisskompetanse som er bygget gjennom tiår i olje- og gassindustrien sammen med innovativ og nyskapende teknologi for fremtidens bygg og bydeler.  Dette gjøres i tett samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forskning- og utdanningsmiljøer.  

Denne tverrfaglige sammensetningen av kompetanse skaper en unik plattform for nyskaping og omstilling innenfor fornybar energi og utviklingen av smarte byer.

Ny teknologi

Future Energy Hub skal bidra til å bygge opp et laboratorium ved UiS for å øke kompetansen på distribuert fornybar energi og smart teknologi. Målet er at samarbeidet med næringslivet skal akselerere utviklingen av ny teknologi og tjenester.

Finansiering

Future Energy Hub er finansiert av Forskningsrådet gjennom kapasitetsløftmidler. Forskningsrådet gir i første omgang 10 millioner over tre år, med intensjon om 10 nye millioner de tre neste årene. Dette utløser betydelige bidrag fra Fylkeskommunen – også det i to treårsperioder. I tillegg har Future Energy Hub støtte fra et aktivt lokalt næringsliv. UiS bidrar også med egne midler.

Samarbeidet med næringslivet sikrer at forskningen og innovasjonen er relevant. Det er lagt opp til at næringslivet er aktivt med i prosjektene, og at forskerne ved UiS kan følge pilotprosjekter som drives av industrien. 

Les også:
Millioner til grønne bygg og sikrere tunneler

Illustrasjonsbilde smart by