MENY

Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosjektet er initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Målet er å skape grønnere bygg og byer.

Future Energy Hub (FEH) har som mål å skape grønnere bygg og bydeler i samarbeid med næringslivet og det offentlige. Prosjektet fungerer som et koblingspunkt for ulike fagfelt. Ved å koble spisskompetanse fra flere felt, dannes best mulig grunnlag for nyskapende innovasjon og utvikling mot grønnere byer.

FEH bruker unik spisskompetanse som er bygget gjennom tiår i olje- og gassindustrien sammen med innovativ og nyskapende teknologi for fremtidens bygg og bydeler. Dette gjøres i tett samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale forskning- og utdanningsmiljøer.  

Denne tverrfaglige sammensetningen av kompetanse skaper en unik plattform for nyskaping og omstilling innenfor fornybar energi og utviklingen av smarte byer.

Ny teknologi

Future Energy Hub har bygget opp et energilaboratorium ved UiS for å øke kompetansen på distribuert fornybar energi og energieffektivisering. Målet er at samarbeidet med næringslivet skal akselerere utviklingen av grønn teknologi og tjenester.

Samarbeid

Samarbeidet med næringslivet sikrer at forskningen og innovasjonen er relevant. Næringslivet er aktivt med i prosjektene, og forskere og studenter ved UiS følger pilotprosjekter som drives av industrien. Næringslivet involveres tettere i forskningen gjennom forskningsprosjekter og kurs i regi av universitetet. 

Finansiering

Future Energy Hub er finansiert av Forskningsrådet gjennom kapasitetsløftmidler. Forskningsrådet gir i første omgang 10 millioner over tre år, med intensjon om 10 nye millioner de tre neste årene. Dette utløser betydelige bidrag fra Fylkeskommunen – også det i to treårsperioder. I tillegg har Future Energy Hub støtte fra et aktivt lokalt næringsliv. UiS bidrar også med egne midler. 

Les også:
Millioner til grønne bygg og sikrere tunneler

Studentar "hacka" kreative miljøløysingar

Framdriftsrapport 2018-2020

Våre partnere Future Energy Hub er finansiert av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og lokalt næringsliv