MENY

Bore- og brønnteknologi

Bore- og brønnteknologi er et viktig fagområde med aktiviteter knyttet til boring, brønnkonstruksjon, brønnlogging og testing, produksjon og økonomi innen oljeindustrien.

Bore- og brønnteknologi Illustrasjon: Ole Andre Hauge / UiS

Det er grunnleggende å forstå disse prosessene og ha kunnskapen om bergmekanikk, borehullsdesign, boring og produksjon, brønnkomplettering, borevæsker, boreteknologi, automatisert boring, brønnintervensjon, brønnintegritet og permanent plugging og forlatelse.

Forskningen ved UiS fokuserer på å utdype forståelsen for boreprosesser for å forbedre bore- og brønnteknologier.  Målet er forbedret bore- og brønneffektivitet med reduserte kostnader, mens man på samme tid utfører operasjonene på en sikker og miljøvennlig måte. 

Viktige byggeklosser er brønnintegritet, boring, komplettering, intervensjon og permanent plugging og forlating av brønner.

Spesifikke forskningsområder er:

  • Boreteknologi
  • Borevæsker
  • Brønnhull design
  • Brønnkomplettering og brønnintervensjon
  • Modellering og simulering av boreprosessen
  • Automatisert boring
  • Brønnintegritet
  • Permanent plugging og forlating (P&A)