MENY

Forskning innenfor fysikk og matematikk

Forskningen innenfor fysikk og matematikk er samlet i seks hovedområder.

matematikk og fysikk - ligninger på tavle

De seks områdene er:

  • algebraisk geometri
  • kompleks og harmonisk analyse
  • materiell fysikk
  • matematisk fysikk
  • matematisk statistikk
  • teoretisk partikkelfysikk og kosmologi

Denne forskningen er i stor grad organisert av Institutt for matematikk og fysikk. Det er imidlertid mye tverrfaglig forskning som involverer andre avdelinger, slik som medisinsk statistikk, petroleumsfysikk og væskedynamikk, myke materialer, kjemi og biokjemi og materialvitenskap.