MENY

Matematisk fysikk

I bredeste forstand kan matematisk fysikk tolkes som anvendelse av strenge matematiske metoder til problemstillinger i fysikk.

Bilde av universet

Selvfølgelig har matematikk og fysikk alltid vært dypt sammenkoblet. Man kan hevde at matematikken selv stammer fra tidlige forsøk på objektivt å undersøke interessante mønstre og regulariteter som syntes å vises i et tilsynelatende tilfeldig og uregelmessig fysisk univers.

Faktisk, fra utviklingen av sannsynlighetsregning av Newton og Leibniz for å forstå bevegelsen av himmellegemer, til fødselen av harmonisk analyse fra Fouriers arbeid på varmestrøm, er det store potensialet for nye fysikkproblemer å inspirere helt nye grener av matematikk godt kjent.

Det som kanskje er mindre ofte understreket, er virkningen disse matematiske utviklingene har på vår grunnleggende forståelse av de fysiske fenomenene som fødte dem. Utover bare å gi et nyttig verktøy for å utføre beregninger, kan en vellykket matematisk modell for fysiske fenomener ofte gi oss et mye klarere konseptbilde av hva som faktisk foregår. Ikke minst fordi en god matematisk underbygging kan utstyre oss med et språk som vi bedre kan formulere finesser og finesser av fenomenet.

Forskning på UiS

Våre forskningsinteresser i matematisk fysikk er varierte, men et felles tema innebærer bruk av teknikker i algebra, geometri og topologi til problemer innen kosmologi, relativitet, kvantvektighet, supersymmetri og strengteori. Spesielt om karakterisering og klassifisering av visse matematiske strukturer som spiller en viktig rolle i disse feltene.

 

Noen spesifikke interessefelt inkluderer:

 • Relativitet og kosmologi (matematiske aspekter).
 • Alternative teorier om tyngdekraften.
 • Klassifikasjonsproblemer for eksakte løsninger i generell relativitet.
 • Lie-gruppeteori og invariantteori.
 • Klassifisering av pseudo-Riemannian-rom.
 • Fast (konformell) supersymmetri i buet rom.
 • Klassifisering av bosonisk supersymmetrisk (konformell) supertyngdekraftbakgrunner.
 • Superkonformelle feltteorier for braner i M-teori.
 • Quivers, dimer-modeller og Calabi-Yau-geometri.
 • Topologisk feltteori, dualiteter og speilsymmetri. 
 • Higher spin gauge-teori.