MENY

Teoretisk subatomar fysikk og kosmologi

Så vidt vi vet er standardmodellens kvarker, leptoner og gauge-bosoner de grunnleggende byggeblokkene i materien.

Bilde fra partikkelakseleratoren i CERN, Sveits

De ble oppdaget, og studeres fortsatt nøye gjennom store partikkelakseleratorer som Large Hadron Collider på CERN. Det siste tillegget var oppdagelsen av Higgs-partikkelen i 2012.

Materie kan eksistere i forskjellige former, faser som oppstår ved forskjellige temperaturer og tetthet. Og akkurat som vannet kan smelte, koke eller fryse, kan også materie gjennomgå faseoverganger ved temperaturendringer.

Mange av gruppens forskningsaktiviteter handler om grunnleggende forskning hvor det kartlegges ulike faser som kan eksistere; hvilke typer faseoverganger som kan ha funnet sted i tidlig univers og som kunne gjengis i collider-eksperimenter; og dynamikken i en slik faseovergang, som kan være opprinnelsen til kosmologiske fenomener som materie / antimateriesymmetri og en stokastisk bakgrunn av gravitasjonsbølger.

Gruppen har aktiviteter ved CERN (tung-ion teori, Higgsfysikk) og er del av konsortiet omkring LISA-missionen (ESA/NASA). Gruppen er en del av N-PACT (Norwegian Particle, Astroparticle and Cosmology Theory network), og bidrager i Management  Committee på COST Action 16104 og 16214.

Gruppen er vertskap for UiS-Toppforsk-prosjektene:
"Spontaneous breaking of spacetime symmetries: Emergent order in quantum matter" og " Strong and Electroweak Matter in Extreme Conditions"

Aktuelle forskningsemner er:

  • Effektiv feltteori og symmetribryte
  • Fasene av de sterke vekselvirkninger (QCD)
  • Ikke-perturbative (gitter) undersøkelser av kvarkkbundne tilstander i QCD
  • Tung-ion-kollisjoner
  • Kompakte astrofysiske objekter
  • Gravitasjonsbølger
  • Baryogenesis
  • Tidlig univers-astropartikkelfysikk