MENY

Digitale nyhetsagendaer i Skandinavia

Prosjektet undersøker hvordan nyhetsjournalistikken i det skandinaviske digitale medielandskapet utvikler seg i møte med strukturelle endringer innen teknologi, økonomi og regulering.

kart over Skandinavia med piler som viser nyhetssteder. Nettverket av skandinaviske nyhetsnettsteder. Blå noder er nasjonale aviser, grønne noder er regionale aviser og lilla noder er lokalaviser. Nodens størrelse illustrerer mengden hyperlenker som kommer inn til siden (Sjøvaag et al 2018).

Spørsmål prosjektdeltakerne forsker på handler om hvordan nettverksteknologier kobler sammen den digital nyhetsagendaen, hvordan Facebook og andre tredjeparts-aktører påvirker den digital dagsorden, og hvordan tradisjonelle aviser tjener penger i den digitale medieøkonomien.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, IT Universitetet i København, Karlstads Universitet og Vrije Universiteit Amsterdam.

Prosjektet er finansiert av Anderstiftelsen, Anne-Marie och Gustav Anders stiftelse för mediaforskning.

Publikasjoner fra prosjektet:

Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Karlsson, Michael & Kammer, Aske (2018) “The Hyperlinked Scandinavian News Ecology: The Unequal Terms Forged by the Structural Properties of Digitalilsation”, Digital Journalism. DOI: 10.1080/21670811.2018.1454335.

Paper-presentasjoner fra prosjektet:

Sjøvaag, Helle; Kammer, Aske and Karlsson, Michael (2018) The Characteristics of External Pluralism in the Nordic Media System, ECREA, Lugano 2018.

Sjøvaag, Helle (2018) Digitalising Hallin & Mancini’s Media Systems: The Case of Scandinavia, Norsk medieforskerkonferanse, Bodø 18-19 oktober.

Sjøvaag, Helle (2018) External Pluralism in the Scandinavian Digital Media System, World Media Management and Economics Conference, Cape Town, 6-9 May.

Sjøvaag, Helle; Kammer, Aske and Karlsson, Michael (2018) The Characteristics of External Pluralism in the Nordic Media System, ECREA, Lugano 2018.

Sjøvaag, Helle (2018) Digitalising Hallin & Mancini’s Media Systems: The Case of Scandinavia, Norsk medieforskerkonferanse, Bodø 18-19 oktober.

Kammer, Aske; Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik;´& Karlsson, Michael (2017) 3rd Party Actors in the Hyperlinked, Scandinavian News-Ecology, AIRetreat2017, Journalism, Society and Politics in the Digital Media Era, Cyprus, 1-3 September.