MENY

Forskergruppa - Mediert autentisk virkelighet

Forskergruppa er forankret ved UiS og knyttet til studieprogrammene dokumentarfilmproduksjon, fjernsyns- og multimedieproduksjon og journalistikk.

Leder: 

Hans Eirik Voktor – førsteamanuensis

Deltakere ved UiS:

Hallgeir Skretting – professor
Terje Hillesund – professor
– professor II
Turid Borgen – førsteamanuensis
Espen Reiss Mathiesen – førstelektor
– førstelektor
Nadine Zoghbi – universitetslektor
Sigmund Trageton – universitetslektor
Sindre Skjøld – universitetslektor
Margareth Pollestad – universitetslektor