MENY

Senter for kjønnsstudier

Senter for kjønnsstudier er et fagmiljø ved UiS som driver med forskning, undervisning og formidling av tverrfaglig kjønnsforskning.

Forskning i senter for kjønnsstudier er organisert i et forskernettverk.

Les mer om forskerne i forskernettverket.

Les om undervisningstilbud.

Les om våre seminarer/arrangementer.

Les mer om senteret og om våre forskningsprosjekter

 

Staben i senteret

Senter for kjønnsstudier har en stab bestående av 6 stillinger. Staben forsker, koordinerer senterets undervisningstilbud, organiserer forskernettverket tverrfaglig kjønnsforskning, arrangerer interne og eksterne seminarer og bistår UiS i kjønns- og likestillingsspørsmål for øvrig.

Dette er staben vår:

Årsrapporter

Senter for kjønnsstudier årsrapport 2019

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2018

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2017

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2016

Nettverk for kjønnsforskning årsrapport 2015

Nettverk for kjønnsforsknings årsrapport 2014

Nettverk for kjønnsforsknings årsrapport 2013