MENY

Mediert autentisk virkelighet

På hvilken måte formidler dokumentaristen en autentisk virkelighet?

Dokumentarfilm favner bredt. Noen dokumentarfilmer frambringer viktige argumenter og nødvendige saksframstillinger og korreks til samfunnet, andre holder fram forhold fra det virkelige liv gjennom poetiske fortellinger. Dokumentaren er et særegent kulturuttrykk som har en sterkt posisjon i den norske offentligheten.

Medieforskerne ved UiS tar for seg en rekke sjangere og dokumentariske framstillinger i sin utforsking av autentisk virkelighet. 

De ser blant annet på likheter mellom avisdokumentaren, radiodokumentaren og fjernsynsdokumentaren. De skal også se på hvordan journalistene har andre virkemidler enn fjernsynsdokumentaristene. Forskningsgruppas interesser og kompetanse dekker de fleste medieplattformer.

Den medierte autentisiteten er dette forskningsområdets overgripende perspektiv. Det vil si at forskerne tar for seg både dokumentarskaperen, den kreative bearbeideren og den kreative bearbeidelsen. Hvilke valg gjør dokumentaristen, og hvilken virkelighet presenterer hun, og hvilken sannhet er det som presenteres? Hvordan forholder framstillingen seg til begreper som sannhet, ekthet og autentisitet?

Forskningen foregår i fire arbeidsgrupper:

Mediert autentisk virkelighet
Teoretisk forskning på den medierte autentiske virkeligheten

Mediere/formidle virkeligheten
Framstillingen av den historiske virkeligheten

Formidlingsplattformer
Forskning på virkelighetsformidling på alle plattformer

Formidlerens temperament
Regissørens kunstneriske behandling og formidling av autentiske øyeblikk

Hallgeir Skretting i klipperommet.

Professor Hallgeir Skretting deltar i forskningsprosjektet som både har kunstneriske så vel som praktisk-teoretiske innfallsvinkler.