MENY

Lesson Study

Hvordan får vi de beste lærerne? Det forsøker forskergruppen som jobber med Lesson Study ved UiS å finne svar på. Forskningen er knyttet både til lærerutdanning og læreres arbeid med Lesson Study i skolen.

Bildet viser en mannlig lærer som observerer elevers arbeid med matematikk.

Lesson Study er en gruppebasert læringsform der læreres læring er satt i system gjennom deres spørsmål om egne elever og undervisning. Utvikling av læreres profesjonskunnskap er et av de viktige målene for Lesson Study, og forskning viser at arbeid med Lesson Study har betydning for læreres samarbeid, for deres skolefaglige kunnskap og for deres pedagogiske kunnskap.

Undervisning og læring handler om pedagogiske, kognitive, sosiale, emosjonelle og faglige prosesser og fagkunnskap. Studier av slik virksomhet forutsetter kunnskap innen alle områder og forutsetter også et metodemangfold.

Forskergruppen som arbeider med Lesson Study representerer noe nytt både i Norge og internasjonalt. Ulike fagdisipliner har gått sammen om å utvikle felles forskningsspørsmål, samle inn felles materiale og stå sammen om analyser og formidling av resultater.

Våre prosjekter: