MENY

Her kan du lese om våre Ph.D.-prosjekter

 • Anita Tyskerud.

  Lesson Study og læreres profesjonsutvikling

  Anita Tyskerud er en av våre stipendiater. Hun studerer hva lærere lærer om matematikkundervisning og elevers læring gjennom tre Lesson Study-sykluser. Tyskerud har i disse tre syklusene, sammen med en gruppe ungdomsskolelærere, planlagt, gjennomført og diskutert forskningstimer knyttet til ulike matematiske tema (volum av prismer og sylindre, Pytagoras læresetning og aritmetikk/algebra). I avhandlingen blir læring – i et kommognitivt perspektiv – sett på som endring i diskurs (Sfard, 2008). Avhandlingsarbeidet er artikkel-basert, og vil etter normert tid avsluttes våren 2018.

  I tilknytting til avhandlingen har Tyskerud skrevet to matematikkdidaktiske konferanse-paper: 1) CERME 10 og 2) NORMA 17.

  Referanse: Sfard, A. (2008). Thinking as communicating : human development, the growth of discourses, and mathematizing. Cambridge: Cambridge University Press.

  Kontaktperson: Anita Tyskerud