Smartby-forskning ved UiS

Å skape smarte byer krever innsats fra både byplanleggere, teknologer, energieksperter, samfunnsvitere og andre. UiS driver tverrfaglig forskning og samarbeid på dette området.

Illustrasjon av smartby

Morgendagens samfunn må bli mer miljøvennlig, effektivt og brukervennlig enn det er i dag. Det krever at vi finner nye og bedre løsninger for innbyggerne, som igjen krever forskning, utvikling og samarbeid mellom ulike akademiske fagfelt, og ikke minst offentlige og private aktører.

Her har universitetene en viktig rolle å spille. 

Ved Universitetet i Stavanger er mange forskere involvert i forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor smartby-området. De representerer svært ulike fagområder, blant annet byplanlegging, informasjonsteknologi, sikkerhet, økonomi, politikk, innovasjon, utdanning og kunstfag. 

UiS har et eget nettverk for smartbyforskning og har siden 2014 vært med i EU-prosjektet Triangulum. Universitetet leder også et faglig nettverk som ønsker å etablere et nasjonalt senter for smartbyforskning

Les mer om de ulike tematiske satsingene og prosjektene på disse sidene, og ta gjerne kontakt med våre forskere!