MENY

Biomedisinsk dataanalyse

Utviklingen innen teknologi og informasjonsteknologi spesielt, med kunstig intelligens, økende omfang av data som lagres og behov for å kunne analysere disse, er viktige framdrivere av helseteknologi.

Hånd tegner rødt hjerte på skjerm

Helseteknologiske nyvinninger bidrar vesentlig innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig er forbrukerne i økende grad i stand til å lagre helsedata på egne enheter som eksempelvis mobiltelefoner og sportsklokker. Digitalisering og utfordringer innen analyse av biomedisinske data er det primære teknologifokuset innen helseteknologinettverket og de aktivitetene som pågår ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet. Disse aktivitetene er knyttet til BMDLab (Biomedical Data Analysis Laboratory). 

BMDLab er en tverrfaglig forskergruppe. Målet med forskningen er å håndtere problemstillinger innen medisin som krever ferdigheter innen dataanalyse. Tverrfaglighet er en nøkkelfaktor, fordi vi i økende grad er avhengig av ideer og tilnærminger som spiller på flere fagdisipliner og applikasjonsområder som signal- og bildeanalyse, statistikk, maskinlæring, biologi og medisin.

Prosjektene gruppen er involvert i favner vidt, fra digital patologi, nyfødt-overlevelse (Safer Birth) og analyse av bildesignaler i forbindelse med hjerteinfarkt

Ledere for forskningsgruppen er professorene Kjersti Engan og Trygve Eftestøl