MENY

Kultur- og minneforskning

Hvordan framstilles fortiden? Hvorfor framstilles den slik? Kultur- og minneforskningen ved UiS er ikke bare rettet mot gjenoppdagelsen av fortiden, men mot forståelse og bruk av fortiden i nåtiden.

Kultur- og minneforskning

Kunnskap om fortiden og hvordan den framstilles, formidles og tolkes i nåtid, har stor betydning for samfunnet. Fortiden,minner, kultur og kulturarv løfter opp mange motstridende identitets- og maktspørsmål. Forskergruppa i kultur- og minnestudier jobber med følgende problemstillinger:

  • Hvordan framstilles og formidles minner i tekst- og kultursammenheng?
  • Hvordan forholder mennesker seg til fortiden?
  • Hvordan påvirker minner vår eksistens og sameksistens med andre?
  • Hvorfor er vi så opptatte av å minnes

Minneproblematikken åpner opp for interessant tverrfaglig forskning. Forskergruppen i kultur- og minnestudier knytter derfor til seg fagfolk innen litteraturvitenskap, media og kommunikasjon, statsvitenskap, historie, religionsfag, filosofi og didaktikk.