MENY

Behandling av store datamengder

UiS har et aktivt og innovasjonsrettet miljø som forsker på nettskyteknologi og behandling av store datamengder. Forskningen er forankret i CIPSI - senter for IP-basert serviceinnovasjon.

Hovedkompetansen ved forskningssenteret CIPSI er behandling av store datamengder og sikkerhet i systemer som benytter store datamengder i nettskyen.

Bred anvendelse

Forskerne utvikler innovative teknologier sammen med en rekke samarbeidspartnere verden over. CIPSI har prosjekter innenfor følgende områder:

  • velferdsteknologi i hjemmet
  • smartere løsninger for urbane problemer som trafikk og vannavløp
  • subsea-operasjoner på norsk kontinentalsokkel
  • grønn energi 
  • sikkerhetssystemer for næringslivsaktører som skal ta i bruk nettskyen. 

Smarte byer

Stavanger deltar i et stort EU-prosjekt kalt Triangulum, som er et felles prosjekt mellom byene Stavanger, Manchester og Eindhoven. Målet er å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Les mer om Triangulum på våre sider om smartby-forskning.

I 2012 ble Stavanger en av fem europeiske byer som vant IBMs konkurranse Smarter Cities Challenge. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger får konsulentbistand og velferdsteknologi til en verdi av 2,3 millioner kroner.

Safer@home

I 2012 år ble også prosjektet Safer@home framhevet av Norges Forskningsråd som et godt eksempel på innovasjon i offentlig sektor. Rådet berømmet prosjektet for utvikling av ny teknologi som kan integreres i et mer helhetlig tjenestetilbud. Prosjektet er nå avsluttet.

Behandling av store datamengder